طراحی خاص سطح دسته شیر شباهت زیادی به سر تمساح گاندو دارد. این شیر در نگاه اول خشن دیده می شود ولی نوع تراش و پرداخت سطح شیر به گونه ای است که سطحی نرم در هنگام لمس دارد. این سری تولید شده با دقیق ترین دستگاه ماشین کاری روز، سطح شیب دار روی دسته شیر زاویه ای همگون با زاویه بازکردن شیر آب را دارد.

این شیر قابل سفارش در پنج رنگ استیل مات، استیل براق، مشکی مات، طلایی مات، رزگلد مات می باشد.

این سری شامل روشویی های پایه کوتاه، پایه بلند، روشویی توکار، توالت توکار و حمام توکار می باشد.

شیر روشویی روکار پایه بلند

شیر روشویی توکار

شیر روشویی ایستاده

شیر وان ایستاده

شیر توالت

شیر حمام

دسته به صورت مجزا