Gnd 04_09

شیر روشویی ایستاده کوپ - استیل ضد زنگ 316L