Gnd 18_05

شیر روشویی پایه کوتاه کوپ - استیل ضد زنگ 316L