Gnd 20_09

شیر روشویی پایه کوتاه کوپ - استیل ضد زنگ 316L