Asa 04

شیر روشویی ایستاده کوپ - استیل ضد زنگ 316L