Asa 03

شیر روشویی نیمه ایستاده کوپ - استیل ضد زنگ 316L