Hir 04

شیر روشویی ایستاده کوتاه کوپ - استیل ضد زنگ 316L