Hft 02

شیر روشویی پایه بلند کوپ - استیل ضد زنگ 316L

سایر مدل ها